De SPPD  is een branche organisatie voor diergedragstherapeuten.

Gedragstherapeuten kunnen zich laten accrediteren door de SPPD als ze na het behalen van het diploma gedragstherapeut o.a. aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • een minimaal aantal consulten per jaar
  • schriftelijke rapportage naar de klant en de dierenarts
  • referenties van meerdere dierenartspraktijken
  • jaarlijks aantoonbaar volgen van relevante nascholing

Gedragstherapeuten, die geaccrediteerd zijn door de SPPD worden vergoed door een groot aantal dierverzekeraars, mits diergedragstherapie in het gekozen pakket zit.

Meer informatie hierover is te vinden op de website van de SPPD