NB Certipet is met ingang van 2021 verder gegaan als Dierbaar, voor meer informatie klik hier.

Certipet is een kwaliteitskeurmerk voor gediplomeerde diergedragstherapeuten.

Diergedragstherapeuten komen in aanmerking voor accreditatie door Stichting Certipet indien ze beschikken over een vooropleiding in de life sciences op minimaal HBO niveau en een afgeronde opleiding tot diergedragstherapeut aan een geregistreerde onderwijsinstelling.

Daarnaast moeten geaccrediteerde diergedragstherapeuten jaarlijks aan de volgende voorwaarden voldoen:
• nascholing op het vakgebied van de gedragstherapie;
• minimaal aantal consulten;
• deelname aan collegiale intervisie.

Therapeuten die geaccrediteerd zijn door Stichting Certipet worden vergoed door een groot aantal dierzorgverzekeraars (lees de verzekeringsvoorwaarden).
Meer informatie is te vinden op de website van Stichting Certipet.